DIT IS ONZE GEDRAGSCODE

Op het handbalveld gelden spelregels, maar naast het veld zijn die er ook. handbalvereniging DWOW heeft deze regels samengevat in een gedragscode. Deze code geld voor iedereen (sporters, trainers, coaches, scheidsrechters, bestuurders, ouders en publiek), die trainingen en of uit(wedstrijden) van DWOW bezoekt.

Algemeen:

 • Respecteer de regels van het handbal
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
 • Behandel alle deelnemers binnen het handbal gelijkwaardig
 • Gebruik geen geweld bij het handballen: niet slaan, niet schelden en niet pesten
 • Zorg samen voor een eerlijke sport

Sporters:

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn
 • Respecteer al die mensen die ervoor zorgen dat jij kunt handballen, trainen en wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend

Ouders en verzorgers:

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het plezier van de ouders
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, blijf dus ook positief bij verlies
 • Val een beslissing van de scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en coaches. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken
 • Geef blijk van uw belangstelling, positieve steun van de ouders is heel belangrijk
 • Handbal is een teamsport, stimuleer kinderen zoveel mogelijk deel te nemen aan trainingen en wedstrijden
 • Geef het goede voorbeeld, door op tijd te komen
 • Aanmoedigen langs de lijn is gewenst, tactisch coachwerk echter niet, daar hebben wij coaches voor
 • Handbal betekent in de eerste plaats plezier en dat moeten ze vooral hebben

Trainers en coaches:

 • Wij leren spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken
 • Wij delen, daar waar het mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid
 • Wij proberen te vermijden dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op
 • Wij schreeuwen nooit en maken de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen
 • Wij ontwikkelen respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander

Bestuurders:

 • Wij streven ervoor te zorgen dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren, ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap
 • Wij zien erop toe dat alle toestellen en voorzieningen voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren
 • Wij zorgen ervoor dat er goed toezicht is door gediplomeerde en/of ervaren trainers en officials, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen

Scheidsrechters:

 • Pas de regels aan, aan het niveau van de spelers
 • Gebruik je gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect van eerlijk spel wordt bevorderd

Toeschouwers:

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deel neemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-profsporters
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn
 • Veroordeel elk gebruik van geweld
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en jury
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen